EDENDOMUS

K vašej novej  s e d a c e j  s ú p r a v e  a postele  si u nás vyberiete  zo širokej ponuky bytových doplnkov. Od  j e d á l e n s k ý c h  s t o l o v,  k o n f e r e n č n ý c h      s t o l í k o v, stoličiek, l á m p  a ž  p o  k o b e r c e. Medzi naše novinky patria o b ý v a č k o v é   z o s t a v y    vo vysokej   kvalite!